Spoorwegveiligheid

Infrahands verzorgt voor haar opdrachtgevers de complete beveiliging op en om het spoor bij geplande werkzaamheden aan de railinfra voor zowel Prorail als ook voor het GVB. Met onze jarenlange ervaring in de railinfra en onze expertise als het gaat om spoorwegveiligheid biedt Infrahands uw medewerkers een veilige èn betrouwbare werkomgeving op of in de nabijheid van het spoor.

De verschillende veiligheidsclassicifaties van spoorwegveiligheid vereist verschillende veiligheidsfunctionarissen die toezicht houden op de veiligheid van uw personeel wanneer u als opdrachtgever op of om het spoor werkzaamheden gaat verrichten. Daarom heeft Infrahands de diverse veiligheidsfunctionarissen met de taken en bevoegdheden voor u onder elkaar gezet.

Veiligheidsman

 

De Veiligheidsman (VHM) (of –vrouw) is verantwoordelijk voor het signaleren van een trein voordat deze de werkplek bereikt en voor het waarschuwen van de werkenden zodat deze minimaal 15 seconden voor het passeren van de (werk-)trein op een veilige wijkplaats staan. De veiligheidsman wordt ingezet in de klasse Persoonlijke Waarneming (PW).

De VHM heeft hierbij de volgende (kern-)taken:

 • Het aantoonbaar beoordelen van de veiligheidinstructie op veilige uitvoerbaarheid en het beargumenteren van zijn beoordeling als de veiligheidsmaatregelen niet voldoen.

 • Verzorgen van een aantoonbare veiligheidsinstructie aan uitvoerenden, tenzij de Leider Werkplek Beveiliging of Leider Locale Veiligheid dit verzorgt.

 • Het uitvoeren van de veiligheidstaken.

 • Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven, en stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.

 • Het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie met de LWB of LLV na afloop van de werkzaamheden.

 

Meewerken door een Veiligheidsman is verboden omdat gegarandeerd moet worden dat de Veiligheidsman de werkenden op een doeltreffende manier waarschuwt. Signalen kunnen worden gegeven met een

 • Signaalhoorn.

 • Fluit.

 • Rode vlag.

  De fluit wordt alleen gebruikt als de signaalhoorn weigert. De V&G-coördinator uitvoeringsfase kan andere of aanvullende ondersteunende middelen voorschrijven. Een Veiligheidsman mag op baanvakken met minder dan twee treinen per uur maximaal voor een aaneengesloten duur van één uur met zijn veiligheidstaak worden belast. De V&G-coördinator uitvoeringsfase legt dit aantoonbaar vast bij het inrichten van de veiligheidsorganisatie.

In de werkplekbeveiligingklasse Persoonlijke Waarneming (PW) gebruikt de VHM de volgende baantechnische hulpmiddelen:

 • Waarschuwingsinstallatie bij uitzicht belemmerende objecten (WUBO)

 • Waarchuwingsinstallatie bij bruggen (WIBR)

 • Waarschuwingsinstallatie in tunnels (WIT)

 • Mini Automatische waarschuwingsapparatuur en mini Tijdelijke automatische waarschuwingsapparatuur op de Vrije baan

Leider Werkplek Beveiliger 

De Leider Werkplekbeveiliging (LWB) heeft de leiding over iedereen op de werkplek ten aanzien van de veiligheid.  Onderhoudt het contact met de Treindienstleider,  de Controleur veilige berijdbaarheid, Veiligheidsman, Grenswachter, Werktreinbegeleider en bij Spanningsloosstelling met ploegleider of bevoegd persoon in kader van het Voorschrift voor Werkzaamheden aan of in de nabijheid van Spanningsvoerende delen (VWS).

Bij meerdere werkzaamheden op een buitendienstgesteld spoor wordt door de V&G-coördinator Uitvoeringsfase per locatie een Leider Locale Veiligheid (LLV) aangesteld en één LWB voor de communicatie met de Treindienstleider.

De LWB heeft hierbij de volgende (kern)taken:

 • Het aantoonbaar beoordelen van de aangeleverde veiligheidinstructie op veilige uitvoerbaarheid en beargumenteren van de beoordeling als de maatregelen niet voldoen.

 • Het aantoonbaar verzorgen van de veiligheidsinstructie aan uitvoerende.

 • Het (laten) uitvoeren van de in de WBI voorgeschreven Veiligheidsmaatregel.

 • Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven en het stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.

 • Het registreren van de veiligheidsorganisatie in een veiligheidslogboek.

 • Het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie na afloop van de werkzaamheden en het doorgeven van de resultaten aan de V&G coördinator uitvoeringsfase.

 

Bij aanwezigheid van een ploegleider/bevoegd persoon conform het VWS of een Controleur veilige berijdbaarheid, geeft de LWB het spoor niet eerder weer in dienst dan na van hen (schriftelijke) toestemming te hebben ontvangen. De Leider Werkplekbeveiliging kan tevens Veiligheidsman/Grenswachter zijn als deze tijdens de werkzaamheden geen andere zorg heeft dan het waken over de veiligheid.

In geval van het spanningsloos en weer in bedrijf stellen van de bovenleiding wordt het Voorschrift voor Werkzaamheden aan of in de nabijheid van Spanningsvoerende delen, richtlijn RLN00128, toegepast. De instructie wordt aantoonbaar gemaakt met de 1,2,3 Verklaring.

Grenswachter

 

Een grenswachter (Grw) is een veiligheidsman (of –vrouw) die er op toeziet dat bij werkzaamheden de medewerkers of baanwerkers niet te dicht bij het Risicogebied komen. Het risicogebied is het vroegere Profiel van vrije ruimte (PVR).
 

 • w-facebook

© 2018 Enter Communicatie