Skip to content

Spoorwegveiligheid

Onze diensten

Veiligheidspersoon / Grenswachter

De Veiligheidspersoon (VHP) is verantwoordelijk voor het signaleren van een trein voordat deze de werkplek bereikt en voor het waarschuwen van de werkenden zodat deze minimaal 15 seconden voor het passeren van de (werk-)trein op een veilige wijkplaats staan. De veiligheidspersoon wordt ingezet in de klasse Persoonlijke Waarneming (PW).

Een grenswachter (GRW) is een Veiligheidspersoon die er op toeziet dat bij werkzaamheden de medewerkers of baanwerkers niet te dicht bij het Risicogebied (zone A) komen.
Lees meer

De VHP heeft hierbij de volgende (kern-)taken:

 • Het aantoonbaar beoordelen van de veiligheid-instructie op veilige uitvoerbaarheid en het beargumenteren van zijn beoordeling als de veiligheidsmaatregelen niet voldoen.

 • Verzorgen van een aantoonbare veiligheidsinstructie aan uitvoerenden, tenzij de Leider Werkplek Beveiliging of Leider Locale Veiligheid dit verzorgt.

 • Het uitvoeren van de veiligheidstaken.

 • Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven, en stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.

 • Het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie met de LWB of LLV na afloop van de werkzaamheden.

Meewerken door een Veiligheidspersoon is verboden omdat gegarandeerd moet worden dat de Veiligheidspersoon de werkenden op een doeltreffende manier waarschuwt. 

 

Leider Werkplek Beveiliger

De Leider Werkplekbeveiliging (LWB) heeft de leiding over iedereen op de werkplek ten aanzien van de veiligheid.  Hij onderhoudt het contact met de Treindienstleider en met alle overige veiligheidsmedewerkers op de werkplek.

Lees meer

De LWB heeft hierbij de volgende (kern)taken:

 • Het aantoonbaar beoordelen van de aangeleverde veiligheidsinstructie op veilige uitvoerbaarheid 

 • Het aantoonbaar geven van de veiligheidsinstructie aan uitvoerenden.

 • Het (laten) uitvoeren van de in de WBI voorgeschreven Veiligheidsmaatregelen.

 • Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven en het stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.

 • Het registreren van de veiligheidsorganisatie in een veiligheidslogboek.

 • Het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie na afloop van de werkzaamheden en het doorgeven van de resultaten aan de V&G coördinator uitvoeringsfase.

 

Infrahands levert voor haar opdrachtgevers veiligheidsmedewerkers bij geplande werkzaamheden aan de railinfra voor zowel Prorail als ook voor het GVB. Met onze jarenlange ervaring in de railinfra en onze expertise als het gaat om spoorwegveiligheid biedt Infrahands uw medewerkers een veilige en betrouwbare werkomgeving op of in de nabijheid van het spoor.

Wil je meer weten? Neem contact op!

Waarom Infrahands?

Tevreden klanten

Waarom InfraHands?

Wil je meer weten? Neem contact op!