Skip to content

Verkeersregelaar in Rotterdam

Onze diensten in Rotterdam

Verkeersregelaars in Rotterdam

Verkeersregelaar nodig in Rotterdam?

Infrahands beschikt over verkeersregelaars die zijn gecertificeerd en de opleiding “landelijk bevoegd verkeersregelaar” hebben gevolgd. Bij wegwerkzaamheden, werkzaamheden of wegomleggingen bij locaties waar het railverkeer het wegverkeer kruist worden verkeersregelaars ingezet voor een goede verkeersafhandeling.

Parkeerbegeleiders in Rotterdam

Parkeerbegeleider

Parkeerbegeleider nodig in Rotterdam?

Infrahands staat garant voor een goede begeleiding, garandeert maximale veiligheid en een optimale bereikbaarheid. Gemeenten eisen bij het verlenen van vergunningen voor evenementen steeds vaker een adequate verkeer- en parkeerafhandeling.

Lees meer

De parkeerbegeleiders van Infrahands onderscheiden zich door een efficiënte en gastvrije werkwijze waarin zij representatief en resoluut optreden om opstoppingen te voorkomen en te zorgen voor een vlotte parkeerafhandeling.

Samen met de opdrachtgever wordt een verkeerafhandeling- en parkeerplan opgesteld, inclusief het aantal benodigde parkeerbegeleiders.

BRL (BeoordelingsRichtLijn)

Uw medewerkers langs de weg beter beschermen?

De BeoordelingsRichtLijn is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Infra Kwaliteit met als doel: het creëren van een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving. Veel belangrijker is de discipline. Deze discipline is noodzakelijk bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen.

Lees meer

Dit houdt in dat Infrahands eerst een veilige werkplek creëert, waarna de wegwerkers hun werk kunnen beginnen.

Dit doen wij door middel van onze BRL-auto. Deze auto is voorzien van alle verkeersmaatregelen die de wet en regelgeving voorschrijft.

De verkeersintensiteit op de Nederlandse wegen is één van de grootste van Europa. Het instandhouden van het wegennet voor nu en voor de toekomst vergt een toename van werkzaamheden.

De taken met betrekking tot verkeersregeling bij wegwerkzaamheden worden steeds meer uitgevoerd door gespecialiseerde en professionele verkeersregelaars.

Wil je meer weten? Neem contact op!

Waarom Infrahands?

Tevreden klanten

Waarom Infrahands?

Wil je meer weten? Neem contact op!