Skip to content

Verkeersregelaar in Utrecht

Onze diensten in Utrecht

Verkeersregelaars in Utrecht

Verkeersregelaar nodig in Utrecht?

De verkeersregelaar van Infrahands zijn gecertificeerd en hebben de opleiding “landelijk bevoegd verkeersregelaar” gevolgd. Bij wegwerkzaamheden, werkzaamheden of wegomleggingen bij locaties waar onder andere het railverkeer het wegverkeer kruist worden verkeersregelaars ingezet voor een goede verkeersafhandeling.

Parkeerbegeleiders in Utrecht

Parkeerbegeleider

Parkeerbegeleider nodig in Utrecht?

De parkeerbegeleiders van Infrahands staan garant voor een goede begeleiding. Wij garanderen maximale veiligheid en een optimale bereikbaarheid. Gemeenten eisen bij het verlenen van vergunningen voor evenementen steeds vaker een adequate verkeer- en parkeerafhandeling.

Lees meer

De parkeerbegeleiders van Infrahands onderscheiden zich door een efficiënte en gastvrije werkwijze waarin zij representatief en resoluut optreden om opstoppingen te voorkomen en te zorgen voor een vlotte parkeerafhandeling.

Samen met de opdrachtgever wordt een verkeerafhandeling- en parkeerplan opgesteld, inclusief het aantal benodigde parkeerbegeleiders.

BRL (BeoordelingsRichtLijn)

Uw medewerkers langs de weg beter beschermen?

Het Centraal College van Deskundigen Infra Kwaliteit heeft de BeoordelingsRichtLijn opgesteld met als doel: het creëren van een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving. Veel belangrijker is de discipline die noodzakelijk is bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen.

Lees meer

Dit houdt in dat Infrahands eerst een veilige werkplek creëert, waarna de wegwerkers hun werk kunnen beginnen. Dit doen wij door gebruik te maken van onze eigen BRL-auto. Deze auto is voorzien van alle verkeersmaatregelen die de wet en regelgeving voorschrijft.

De verkeersintensiteit op de Nederlandse wegen is één van de grootste van Europa. Het instandhouden van het wegennet voor nu en voor de toekomst vergt een toename van werkzaamheden. Dit betreft zowel onderhoud als uitbreiding aan de weg.

De taken met betrekking tot verkeersregeling bij wegwerkzaamheden worden steeds meer uitgevoerd door gespecialiseerde en professionele verkeersregelaars.

Wil je meer weten? Neem contact op!

Waarom Infrahands?

Tevreden klanten

Waarom Infrahands?

Wil je meer weten? Neem contact op!