Skip to content

Verkeersveiligheid

Onze diensten

Verkeersregelaars

Infrahands beschikt over gecertificeerde verkeersregelaars die de opleiding “landelijk bevoegd verkeersregelaar” hebben gevolgd. De verkeersregelaars worden ingezet voor verkeersafhandeling bij wegwerkzaamheden, wegomleggingen of werkzaamheden bij locaties waar het railverkeer het wegverkeer kruist.

 

Brandwacht

Onze brandwachten zijn de oplossing voor een veilige (werk)plek als uw locatie niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoet of als er werkzaamheden voor uw bedrijf uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving.

Lees meer

De brandwacht heeft eigenlijk een zeer uiteenlopend takenpakket. Hieronder kunnen verschillende werkzaamheden vallen zoals risicobeperking en preventiemaatregelen. Heel algemeen gezegd gaat het om toezien op de algemene veiligheid met betrekking tot de werkomgeving en het toezien op de naleving van veiligheidseisen, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Een brandwacht is dus ten eerste een toezichthouder, handhaver en inspecteur met betrekking tot de naleving van regels. Daarnaast worden ze ook wel aangemerkt als beveiligingsmedewerker en kunnen ze ook preventief worden ingezet om mogelijke branden te voorkomen, bijvoorbeeld op grote bedrijfsterreinen, in leegstaande gebouwen of bij nieuwbouwprojecten.

Parkeerbegeleiders

Gemeenten eisen bij het verlenen van vergunningen voor evenementen, concerten en festivals evenals bij koopzondagen op winkelboulevards of verwachte drukte bij braderieën en markten steeds vaker een adequate verkeer- en parkeerafhandeling. 

Lees meer

Infrahands staat garant voor een goede verkeerslogistieke begeleiding en garandeert een optimale bereikbaarheid en maximale veiligheid. Samen met de opdrachtgever wordt een verkeerafhandeling- en parkeerplan opgesteld, inclusief het aantal daarbij benodigde parkeerbegeleiders. De parkeerbegeleiders van Infrahands onderscheiden zich door een gastvrije en efficiënte werkwijze waarin zij representatief en resoluut optreden om opstoppingen te voorkomen en zorgdragen voor een vlotte parkeerafhandeling.

BRL (BeoordelingsRichtLijn)

De BeoordelingsRichtLijn is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Infra Kwaliteit, waarin belanghebbende partijen op het gebied van het plaatsen van verkeersmaatregelen zijn vertegenwoordigd.

Lees meer

Wat betreft de medewerkers op en langs de weg gaat het daarbij om het creëren van een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving. Veel belangrijker is de discipline die noodzakelijk is bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen.

Dit betekent dat Infrahands eerst een veilige werkplek creëert, waarna de wegwerkers hun werk kunnen beginnen.

Wij doen dit door gebruik te maken van onze volledig uitgerusten BRL-auto, deze is voorzien van alle verkeersmaatregelen die de wet en regelgeving voorschrijft.

De verkeersintensiteit op de Nederlandse wegen is één van de grootste van Europa. Het instandhouden van het wegennet voor nu en voor de toekomst vergt een toename van werkzaamheden. Dit betreft zowel onderhoud als uitbreiding.

De taken met betrekking tot verkeersregeling bij wegwerkzaamheden worden steeds meer uitgevoerd door gespecialiseerde en professionele verkeersregelaars.

Wil je meer weten? Neem contact op!

Waarom Infrahands?

Tevreden klanten

Waarom Infrahands?

Wil je meer weten? Neem contact op!