Skip to content

Opleidingscentrum InfraHands

Opleidingscentrum InfraHands is gespecialiseerd in het verzorgen van opleidingen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid 

Verkeersregelaar Landelijke Aanstellingspas

€535,- excl. BTW

VCA Basis, Vol
en VCU

€218,-

excl. BTW

Opleiding Verkeersregelaar

3-daagse opleiding verkeersregelaar voor landelijke aanstelling, incl. agressietraining

Aanmelden Opleiding Verkeersregelaar

Agenda

Dag 1 

09:00 -17:00
 Theorie
 Wet- en regelgeving
 Veiligheid in het verkeer
 Agressietraining in theorie

12:00 – 13:00
 Lunch (wordt verzorgd)

Dag 2 

09:00 – 16:00
 Theorie & praktijk

12:00 – 13:00
 Pauze​

Dag 3 

09:00 – 16:00
 Praktijk, zelfstandig
 Examen

12:00 – 13:00
 Pauze

 

Basiscursus VCA Basis/Vol en VCU

Veiligheid, gezondheid en milieu, Checklist Aannemer

Het B-VCA diploma is bedoeld voor iedereen die risicovol werk uitvoert of in een risicovolle omgeving werkzaam is. Het is zelfs verplicht als u voor een VCA gecertificeerd bedrijf werkt. Het B-VCA diploma is een bewijs dat je de basiskennis van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) bezit zoals die is voorgeschreven door VCA. Door middel van de geleerde wet- en regelgeving kunt u inspringen op gevaarlijke situaties en deze vermijden, kortom met een B-VCA diploma kan er op u gerekend worden.

Duur van de cursus:

Deze cursus duurt 1 dag en is op een doordeweekse dag van 08:30 uur tot 16:00 uur. Aansluitend is het examen van 16:30 uur tot 17:30 uur.

Diploma:

Wanneer u deelneemt aan de cursus bent u automatisch ingeschreven voor het examen welke aansluitend aan de opleiding wordt afgenomen. U krijgt direct de uitslag en wanneer u geslaagd bent ontvangt u een erkend B-VCA diploma. Dit diploma wordt uitgegeven onder toezicht van de Examenkamer en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Aanmelden Basiscursus VCA Basis/Vol en VCU

Donderdag 19 mei VCA opleiding te Montfoort

In deze cursus behandelen wij de volgende onderwerpen:

 • Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen & etikettering
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplek eisen algemeen
 • Werken op hoogte
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Handgereedschap & machinaal gereedschap
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Verkeersregelaar TVM

€285,- excl. BTW

Cursus BHV (Basis & losse modules)

€175,- excl. BTW

Opleiding BRL 9101 A & B

€350,- excl. BTW

Verkeersregelaar TVM

De VKR TVM is een initiatief van de bedrijven welke in de wegenbouw actief zijn en die de werkzaamheden van de verkeersregelaar naar een hoger niveau willen tillen. De opleiding is mede gerelateerd aan de BRL 9101 waardoor er zwaardere eisen gesteld worden aan de functie van de Verkeersregelaar. Deze opleiding is een aanvulling op de opleiding van de verkeersregelaar. De kandidaat zal eerst in het bezit moeten zijn van een landelijke Aanstellingspas verkeersregelaar voor hij deze cursus kan gaan doen. Vanaf 1-1-2021 is de functie van Verkeersregelaar 9101 opgenomen in de eisen van deze firma’s als zijnde BRL 9101 certificaathouder en mag je zonder dit Certificaat niet meer ingezet worden bij deze firma’s. Hierdoor is het van belang om dit Certificaat VKR TVM te behalen.

Het certificaat VKR TVM is vereist voor die verkeersregelaars die verkeersaanwijzingen geven op de openbare weg als onderdeel van de tijdelijke verkeersmaatregel bij werk in uitvoering en bij evenementen. Het is dus niet nodig dit certificaat te behalen voor de evenementen verkeers regelaar die alleen aanwijzingen mag geven op het terrein van een evenement.

Hieronder de taken die de VKR TVM uitvoert bij de werkzaamheden met de TVM eisen:

Taak omschrijving:                                                                                                       VKLR TVM vereist?

In- en uitritten werkverkeer, alleen hekken verplaatsen                                              Nee

In- en uitritten werkverkeer, verkeersaanwijzingen geven op de rijbaan?                 Ja

Regelen in voetgangersgebieden?                                                                                  Nee

Regelen op kruispunten?                                                                                                  Ja

Regelen op fietspaden?                                                                                                    Nee

Om en Om regelingen?                                                                                                     Ja

Regelen in OV-gebieden?                                                                                                 Nee

Hek bewaking?                                                                                                                   Nee

Aanspreekpunt voor de weggebruiker?                                                                          Nee

Werkzaamheden op eigen terrein? (evenementen)                                                       Nee

Werkzaamheden op de openbare weg bij afzettingen?                                                Ja

 

De opleiding Verkeersregelaar Tijdelijke verkeers maatregelen is een tweedaagse opleiding welke een aanvulling is op de opleiding Verkeersregelaar met de eisen gesteld door de CROW betreffende de kennis van de afzettingen op de weg bij werkzaamheden aan of op de weg. Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wetgeving Verkeer (wegen en verkeerswetten, BABW, RVV, Regeling Verkeersregelaars 1990, Regeling optische en geluidssignalen)
 • ARBO Wetgeving (Arbeidstijdenwet, Arbeidsomstandighedenwet, PBM’s, LMRA)
 • Uitrusting van de verkeersregelaar ( Torch, Fluit, Portofoon, Kleding)
 • Veiligheid (Stopafstand, Zichtafstand, Zichtbaarheid Verkeersregelaar, Weersomstandigheden)
 • Verkeer regelen ( Verkeer regelen algemeen, Om & Om regelingen, Kruispunten regelen, Tijdelijke VRI bedienen)
 • CROW (Materiaal gebruik, Basis maatvoering opbouw werkvakken, Standaard opbouw werkvak, Plaats van de Verkeersregelaar)
 • BRL 9101 (Kennis van de BRL procedures, Verantwoordelijkheden Verkeersregelaar)
 • Houding en Gedrag (Omgaan met agressie, Omstanders en Derden)

Bij alle onderwerpen wordt er dieper ingegaan op de lesstof dan bij de standaard opleiding Verkeersregelaar. Hierdoor heeft de Verkeersregelaar Tijdelijke Verkeers Maatregelen meer kennis betreffende de werkzaamheden die hij of zij uitvoert.

De tweede dag wordt afgesloten met een examen wat zal worden afgenomen door de Stichting Infra Kwaliteit en dit duurt een uur.  

Cursus BHV (Basis & losse modules)

BHV-Basis, waarom deze opleiding:

 

Een bedrijfshulpverlener (BHV ’er) is verantwoordelijk voor brandbestrijding, EHBO en het begeleiden van een ontruiming. De BHV-er kan bij een calamiteit het verschil maken. Hij of zij is meestal als eerste ter plaatse en zorgt ervoor dat er snel, veilig en kalm wordt opgetreden. De BHV-er zorgt ervoor dat de hulpdiensten goed worden opgevangen en het pand tijdig wordt ontruimd, en indien mogelijk neemt de BHV-er het gevaar weg. De Arbowet eist dat iedere werkgever de veiligheid op de werkplaats kan garanderen door middel van BHV ’ers. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle ondernemers met personeel in dienst. Te allen tijde dient er een BHV-er ter plaatse te zijn. De opleiding BHV-Basis is de BHV cursus die elke BHV-er gehad moet hebben. Voor deelname aan deze cursus is geen ervaring of kennis vereist. BHV-Basis is een 1-daagse cursus die ook bij u op locatie gegeven kan worden.

 

Duur van de opleiding:

Allereerst is er de E-Learning welke in uw eigen tempo gedaan kan worden, deze doet u top de computer of laptop voor dat u naar de cursus gaat. Deze E-learning kost gemiddeld 5,5 uur aan tijd. De praktijk opleiding duurt 1 dag.

 

Doel en inhoud van de opleiding:

 

Het doel van de opleiding is om er voor te zorgen dat de cursist leert om bij een nood situatie en of calamiteit weet hoe te handelen en mogelijk levensreddende acties te kunnen uitvoeren.

 

Inhoud van de BHV-Basis cursus  

 

 • Eerste Hulp
 • Ontruiming
 • Communicatie
 • Beperken en Bestrijden van een beginnende brand
 • Levensreddende Handelingen en Reanimatie
 • AED-training

Opleiding BRL 9101 A & B

Medewerker BRL 9001 waarom deze opleiding?


De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd door een medewerker verkeersmaatregelen, onder de verantwoordelijkheid van een vakman verkeersmaatregelen. Zij zijn niet zelfstandig werkend en communiceren passief met de opdrachtgever en/of omstanders.

Duur van de opleiding:

De cursus duurt 1 dag en bestaat uit twee dagdelen met aan het einde van het tweede dagdeel het examen. De deelnemers ontvangen na het behalen van het examen het certificaat van de Stichting Infrakwaliteit. Dit certificaat is 3 jaar geldig.

Doel en inhoud van de opleiding:

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld diverse voorkomende situaties te beoordelen op veiligheid. Met behulp van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de RAW, het RVV, het BABW en de CROW-publicaties wordt geleerd vast te kunnen stellen.

Met behulp van de CROW‑publicaties wordt geleerd vast te kunnen stellen welke “kleine” afzetfiguur toegepast moet worden. Tevens wordt de deelnemer geschoold in het beoordelen van de extra maatregelen of middelen die nodig zijn voor de bedoelde werkzaamheden met de voorgeschreven duur.

 

Medewerker Verkeersmaatregelen BRL9101     

 • De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het aanbrengen, instandhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd door een medewerker verkeersmaatregelen, onder de verantwoordelijkheid van een vakman verkeersmaatregelen.
 • Niet zelfstandig werkend.
 • Communiceert passief met de opdrachtgever en/of omstanders.

Eindtest: 30 meerkeuze vragen (voldoende resultaat bij 80%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (Infrakwaliteit) – 3 jaar geldig

Tevreden klanten

Wil je meer weten? Neem contact op!